การเปิด Mode ALB (Anti-Lock Brake) ของ Sanwa M8 Limited


     ALB (Anti-Lock Brake) ของ Sanwa M8 Limited เปรียบเทียบง่ายๆก็คือ ABS ของรถยนต์ โดยหลักการทำงาน ในขณะที่เราเบรค ดิสเบรคจะถูกจับล็อกไว้ชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นก็จะปล่อยและจับเป็นจังหวะ เพื่อให้เราควบคุมรถในขณะเบรคได้ดีขึ้น เราสามารถเปิดใช้งานและการ Set ค่าต่างๆ ได้ดังนี้
1. เปิด Function ALB ของเครื่องให้ทำงาน

• ปิด M8 Limited เสียก่อน(ถ้าเปิดอยู่)

• กดปุ่ม inc/+ และ dec/- กดค้างไว้ทั้งสองปุ่มแล้วเปิดเครื่อง จากนั้นก็ปล่อยมือได้

• หน้าจอจะแสดง ALB OFF ให้เปลี่ยนเป็น ALB ON โดย กดปุ่ม inc/+ หรือ dec/- ก็ได้

• ปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องใหม่ M8 Limited ก็จะเปิดใช้ Function ALB ได้แล้ว
2. การ Set ค่าเพื่อใช้งาน

• กดปุ่มลูกศร < หรือ > ให้แถบสีดำไปอยู่ถัดจาก [st]SPEED[th] ที่เป็นช่องว่าง

• หน้าจอจะแสดง ALB OFF ให้กด inc/+ หรือ dec/- เพื่อเปลี่ยนเป็น ALB ON

• กดปุ่ม * เพื่อเข้าไปในเมนูย่อย และสามารถเปลี่ยนค่าโดย กดปุ่ม inc/+ หรือ dec/-

          ALB-POS ตำแหน่งเบรค ที่ให้ ALB เริ่มการทำงาน สามารถ Set ค่าได้ 0-100%, Default 90%

          ALB-STK ช่วงชัก (Stroke) ของการจับ/ปล่อยของดิสเบรค สามารถ Set ค่าได้ 0-100%, Default 50%

          ALB-LAG ช่วงเวลาที่หน่วงการทำงานของ ALB ให้เริ่มทำงาน สามารถ Set ค่าได้ 0.0-2.0 Sec, Default 0.5

          ALB-SPD ความเร็วการจับ/ปล่อยของ ALB สามารถ Set ค่าได้ 0 - (-10), Default (-3)

• ทดลองปรับตั้งและทดสอบตามความชอบนะครับ


<< Previous ||